Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Verejné vyhlášky

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby Veľkosť: 358.4 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2019
Verejná vyhláška - 259/2023 Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Veľkosť: 164.6 kB Formát: pdf Dátum: 25.7.2023
207_2023 Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľov. pozemkov PD Bátovce a Štefan Valko SHR - verejná vyhláška Veľkosť: 704.9 kB Formát: pdf Dátum: 17.5.2023
176_2023 Určenie lesného celku Bohunice - Verejná vyhláška Veľkosť: 303.4 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2023
117_2023 Upovedomenie účastníkov konania o podanom odvolaní vo veci rozhodnutia poverením výkonu ochrany poľovníctva a zabezpečením starostlivosti-VEREJNÁ VYHLÁŠKA Veľkosť: 88.6 kB Formát: pdf Dátum: 10.3.2023
116_2023 Oznámenie o skončení platnosti programov starostlivosti o lesy pre lesné celky Bohunice a Granua Veľkosť: 63.3 kB Formát: pdf Dátum: 10.3.2023
70_2021 Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie, ZS distribučná, a.s., Vináre - TS, NNK, LE Jabloňovce Veľkosť: 1.01 MB Formát: pdf Dátum: 9.4.2021
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Veľkosť: 3.34 MB Formát: jpg Dátum: 5.9.2018
Pozvánka na zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov Veľkosť: 718.7 kB Formát: pdf Dátum: 19.9.2018
Verejná vyhláška- O z n á m e n i e o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania. Veľkosť: 315.6 kB Formát: pdf Dátum: 22.3.2021
Verejná vyhláška - Výzva/oznámenie o vstupe Veľkosť: 272.4 kB Formát: pdf Dátum: 5.9.2019
Verejná vyhláška - oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania "Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Jabloňovce" Veľkosť: 1.76 MB Formát: pdf Dátum: 20.11.2019
Územné rozhodnutie - verejná vyhláška "Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Jabloňovce" Veľkosť: 4.83 MB Formát: pdf Dátum: 9.1.2020
Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) okresu Levice - verejná vyhláška Veľkosť: 47.9 kB Formát: pdf Dátum: 13.5.2020
Okresný úrad Nitra Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja - Oznámenie Veľkosť: 35.4 kB Formát: pdf Dátum: 12.6.2020
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o schválení Regionálneho územného systému ekologickej stability okresu Levice Veľkosť: 442.8 kB Formát: pdf Dátum: 4.1.2021
Verejná vyhláška- O z n á m e n i e o začatí kolaudačného konania a pozvanie k ústnemu pojednávaniu. Veľkosť: 324.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2021