Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Voľby do orgánov samospráv obcí 2014

Vážení občania!

     Dňa 15. novembra 2014 sa uskutočnili v našej obci voľby do orgánov samosprávy obcí. Občania volili 5 poslancov do obecného zastupiteľstva a starostu obce.
Do zoznamu voličov v jednom volebnom okrsku bolo zapísaných 178 voličov.
Volieb sa zúčastnilo 124 voličov t.j. 69,66 %.

Na nasledujúce 4 roky bol za starostu obce Jabloňovce

s počtom hlasov 77 zvolení Igor Hindinezávislý kandidát.

 

Kandidáti, ktorí neboli zvolený za starostu obce Jabloňovce:

  1. Rastislav Hajko – nezávislý kandidát          počet hlasov          44

 

Za poslancov do obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní kandidáti.

S počtom hlasov        meno a   priezvisko            pol. strana

92                    Pavel Bíro                       nezávislý kandidát
82                    Martin Foltán                  nezávislý kandidát
80                    Mgr. Ľubomír Boldiš      nezávislý kandidát
79                   Juraj Budač                     nezávislý kandidát
52                   Ján Dubovský                  nezávislý kandidát

 

Náhradníci – kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov OZ

  1. Rastislav Hajko - nezávislý kandidát                                počet hlasov    51
  2. Daniel Kermiet – nezávislý kandidát                                počet hlasov    41

V Jabloňovciach, 16.11.2014

Zuzana Výbochová

zapisovateľka MVK

 

Zverejnené informácie a povinné dokumenty pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2014

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 191/2014 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a určil deň ich konania na sobotu 15. novembra 2014.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí majú obyvatelia Slovenskej republiky, ktorí majú v obci, v mestskej časti hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislave alebo v mestskej časti mesta Košice trvalý pobyt a najneskôr v deň volieb dovŕšia 18 rokov veku.

Prekážkou vo výkone volebného práva je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany zdravia ľudí,
- výkon trestu odňatia slobody,
- pozbavenie alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice miestneho zastupiteľstva môže byť zvolený volič, ktorý nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Za starostu obce (primátora), v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice starostu mestskej časti môže byť zvolený volič, ktorý najneskôr v deň volieb dovŕši 25 rokov veku, má aspoň stredné vzdelanie, nevykonáva trest odňatia slobody, nie je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená.

Dve usmernenia k novembrovým komunálnym voľbám
Na OcÚ Jabloňovce boli doručené dve usmernenia týkajúce sa novembrových komunálnych volieb.

Tu je ich znenie: 

Zákon SNR č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov ustanovuje, že na funkciu starostu obce môže kandidovať aj kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva. Ústavný súd Slovenskej republiky svojím uznesením sp. zn. PL. ÚS 4/95 z 27. januára 1995 konštatoval, že nezávislý kandidát môže kandidovať ako na funkciu poslanca obecného zastupiteľstva, tak aj na funkciu starostu obce na základe spoločnej petície. Skutočnosť, že podpisy sa zbierajú na podporu oboch kandidatúr, musí byť zrejmá zo záhlavia petície. Petícia na podporu kandidatúry nezávislého kandidáta sa predkladá v jednom rovnopise.

- Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 10. septembra 2014 rozhodol uznesením o pozastavení účinnosti čl. III a čl. IV zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týkajúcich sa splnenia podmienky získania aspoň stredného vzdelania ako predpokladu na výkon funkcie starostu obce. Z uvedeného vyplýva, že kandidát na funkciu starostu obce nie je povinný ku kandidátnej listine priložiť doklad osvedčujúci získanie aspoň stredného vzdelania.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
informacia-pre-volica Veľkosť: 25.5 kB Formát: doc Dátum: 31.3.2021
vyhlasenie-kandidatury-poslanci Veľkosť: 24 kB Formát: doc Dátum: 31.3.2021
vyhlasenie-kandidatury-starosta Veľkosť: 23 kB Formát: doc Dátum: 31.3.2021
delegovanie-do-volebnych-komisii Veľkosť: 25.5 kB Formát: doc Dátum: 31.3.2021
vzor-kandidatnej-listiny-nezavisleho-kandidata-pre-volby-starostu-obce Veľkosť: 157.6 kB Formát: rtf Dátum: 31.3.2021
podavanie-kandidatnych-listin Veľkosť: 42 kB Formát: doc Dátum: 31.3.2021
vzor-kandidatnej-listiny-polickej-strany-pre-volby-starostu-obce Veľkosť: 158.1 kB Formát: rtf Dátum: 31.3.2021
vzor-kandidatnej-listiny-nezavisleho-kandidata-pre-volby-do-obecneho-zastupitelstva Veľkosť: 160.1 kB Formát: rtf Dátum: 31.3.2021
vzor-kandidatnej-listiny-polickej-strany-pre-volby-poslancov-obecneho-zastupitelstva Veľkosť: 175.3 kB Formát: rtf Dátum: 31.3.2021
zverejnenie-poctu-obyvatelov-obce-jablonovce Veľkosť: 1.11 MB Formát: jpg Dátum: 31.3.2021
vymenovanie-zapisovatela-miestnej-volebnej-komisie Veľkosť: 1.21 MB Formát: jpg Dátum: 31.3.2021
oznamenie-o-urceni-poctu-poslancov-oz Veľkosť: 1.23 MB Formát: jpg Dátum: 31.3.2021