Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia pre verejnosť:

Dátum: 24.02.2021
Autor: EWORKS.sk
Informácia pre verejnosť:

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

„Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“

Obec Jabloňovce podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení oznámenia o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“.

Nakoľko nie je možné zverejniť dokumentáciu v celom rozsahu na našej úradnej tabuli obce, po telefonickom dohovore na tel. č. 036/ 63 48 121 alebo elektronicky mailom na adresu obecjablonovce@gmail.com je možné dohodnúť si stretnutie na obecnom úrade, na ktorom verejnosť môže do dokumentácie nahliadnuť, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady kópie.

Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Nitrianskeho samosprávneho kraja do roku 2030“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-nitrianskeho-samospra-1

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín (termín konzultácie odporúčame dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom).

Zverejnené: 25. februára 2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.