Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.12.2021

SÚBOR
Dátum: 13.12.2021
Autor: Obec Jabloňovce
Starosta obce zvoláva zasadnutie obecného zastupiteľstva 16.12.2021

15,00 hod.

Oznamujeme Vám, že starosta obce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a)  zákona SNR č. 369/1990  Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  
zvoláva 
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Jabloňovciach, ktoré sa uskutoční 
dňa 16. decembra 2021 / t. j. vo štvrtok / o 15,00 hodine v sále kultúrneho domu 
v Jabloňovciach s týmto programom:
 
1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia
4. Návrh I. úpravy rozpočtu obce na rok 2021
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na
roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022
6. Návrh rozpočtu obce na roky 2022-2024
7. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022
8. Návrh VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce
9. Návrh VZN č. 2/2021 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce
10. Aktualizácia komunitného plánu sociálnych služieb na území obce
11. Žiadosti
12. Rôzne
13. Diskusia
14. Návrh na Uznesenie – Schválenie
15. Záver

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
389_2021 Pozvánka na 4. OZ Veľkosť: 429.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.