Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradné oznamy

Podstránka nie je momentálne naplnená obsahom

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o 1. opakovanej dobrovoľnej dražbe Veľkosť: 2.03 MB Formát: pdf Dátum: 18.11.2020
Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Jabloňovce Veľkosť: 274.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Jabloňovce Veľkosť: 425.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.10.2020
Návrhu územného plánu obce Jabloňovce Veľkosť: 469 kB Formát: pdf Dátum: 28.10.2020
Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce Veľkosť: 343.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného nehnuteľného majetku obce Veľkosť: 341.3 kB Formát: pdf Dátum: 12.10.2020
Územný plán obce Jabloňovce a Správa o hodnotení strategického dokumentu“ Veľkosť: 598.6 kB Formát: pdf Dátum: 4.9.2020
Návrh ÚPN obce Jabloňovce Veľkosť: 176.7 MB Formát: zip Dátum: 25.8.2020
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 Veľkosť: 707.6 kB Formát: pdf Dátum: 3.8.2020
70_2021 Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie, ZS distribučná, a.s., Vináre - TS, NNK, LE Jabloňovce Veľkosť: 1.01 MB Formát: pdf Dátum: 9.4.2021
Č.j. 73_2021,evid.č. 94_2021_SP_Kup. Stavebné povolenie Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Jabloňovce Veľkosť: 350 kB Formát: pdf Dátum: 3.6.2021
346_2021 príloha „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027“. Veľkosť: 240.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.10.2021
346_2021 Informácia pre verejnosť Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021_2027 Veľkosť: 322.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.10.2021
N Á V R H plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 Veľkosť: 283.5 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 Veľkosť: 589.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2021
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ZSDIS Veľkosť: 121.8 kB Formát: jpg Dátum: 11.11.2021
Upozornenie-pre-vlastnikov-a-uzivatelov-pozemkov-vo-veci-orezu-a-vyrubu-stromov ZSDIS Veľkosť: 327 kB Formát: jpg Dátum: 11.11.2021
389_2021 Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva Veľkosť: 429.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2021
12_2022 Informácia pre verejnosť územnoplánovacia dokumentácia a koncept „Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“ Veľkosť: 360 kB Formát: jpg Dátum: 13.1.2022
88_2022 Oznámenie o úrovni vytriedenia KO za rok 2021 Veľkosť: 252.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2022
Evidencia štandardov kvality za oblasť pitná voda Veľkosť: 526.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2022
90_2022 Informácia pre verejnosť zámer činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov“ TATIAR Pukanec Veľkosť: 372.9 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2022
409_2021 ZVEREJNENIE ZÁMERU prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Veľkosť: 232.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.12.2021
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021 Veľkosť: 126.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2022
161_2022 Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva Veľkosť: 348.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.4.2022
174_2022 Informácia pre verejnosť Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 Veľkosť: 322.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.5.2022
174_2022 Oznámenie o strategickom dokumente-POH NR kraja na roky 2021 - 2025 Veľkosť: 296.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.5.2022
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1_2021 o nakladaní s KO a DSO na územní obce Jabloňovce Veľkosť: 225.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2022
Záverečný účet obce za rok 2021 - NÁVRH Veľkosť: 789.5 kB Formát: pdf Dátum: 31.5.2022
201_2022 Zverejnenie – Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ Veľkosť: 295.5 kB Formát: pdf Dátum: 25.5.2022
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ Veľkosť: 1.08 MB Formát: pdf Dátum: 25.5.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2021 Veľkosť: 336.5 kB Formát: pdf Dátum: 1.6.2022
N Á V R H plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022 Veľkosť: 278.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.6.2022
353_2022 O Z N Á M E N I E o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Jabloňovciach Veľkosť: 306.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.7.2022
355_2022 Zámer obce Jabloňovce č. 1_2022 ZVEREJNENIE Borbuliakovci Veľkosť: 297.4 kB Formát: pdf Dátum: 14.7.2022
351_2022 OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu Veľkosť: 221.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.7.2022
352_2022 OZNÁMENIE o počte obyvateľov OSO Veľkosť: 224.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.7.2022
354_2022 Vymenovanie zapisovateľa Veľkosť: 224.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.7.2022
Uznesenie 2_2022 Veľkosť: 395.7 kB Formát: pdf Dátum: 19.7.2022
Uznesenie 3_2022 Veľkosť: 441.1 kB Formát: pdf Dátum: 10.10.2022
N Á V R H plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 Veľkosť: 284.1 kB Formát: pdf Dátum: 12.12.2022
412_2022 Zámer obce Jabloňovce č. 3_2022 ZVEREJNENIE p. Krajčírovičová Veľkosť: 302.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2022
382_2022 Zámer obce Jabloňovce č. 4_2022 ZVEREJNENIE p. Ing. Budač Veľkosť: 301.7 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2022
381_2022 Zámer obce Jabloňovce č. 5_2022 ZVEREJNENIE p. Štaffová Veľkosť: 303.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2022
Uznesenie 4_2022 Veľkosť: 393.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2022
UZNESENIE č. 1_2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Veľkosť: 453.9 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2022
425_2022 Zámer obce Jabloňovce č. 6_2022 ZVEREJNENIE p. Ing. Wirth a p. PaedDr. Kondelčíková Veľkosť: 147.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2022
11_2023 Zverejnenie – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 Veľkosť: 380.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.1.2023
Oznámenie o začatí správneho konania a výzva na oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia vo veci poverenia Veľkosť: 79.7 kB Formát: pdf Dátum: 4.1.2023
16_2023 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 a správa o hodnotení strategického dokumentu – oznámenie o verejnom prerokovaní Veľkosť: 220.7 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2023
Uznesenie 2_2022 nové OZ Veľkosť: 397.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.12.2022
411_2022 Zámer obce Jabloňovce č. 2_2022 ZVEREJNENIE Lasák Veľkosť: 297.7 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2022
138_2023 Určenie lesného celku Bohunice – oznámenie o začatí konania verejná vyhláška Veľkosť: 300.7 kB Formát: pdf Dátum: 4.4.2023
176_2023 Určenie lesného celku Bohunice - Verejná vyhláška Veľkosť: 303.4 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2023