Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradné oznamy

Podstránka nie je momentálne naplnená obsahom

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o 1. opakovanej dobrovoľnej dražbe Veľkosť: 2.03 MB Formát: pdf Dátum: 18.11.2020
Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Jabloňovce Veľkosť: 274.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Jabloňovce Veľkosť: 425.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.10.2020
Návrhu územného plánu obce Jabloňovce Veľkosť: 469 kB Formát: pdf Dátum: 28.10.2020
Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce Veľkosť: 343.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného nehnuteľného majetku obce Veľkosť: 341.3 kB Formát: pdf Dátum: 12.10.2020
Územný plán obce Jabloňovce a Správa o hodnotení strategického dokumentu“ Veľkosť: 598.6 kB Formát: pdf Dátum: 4.9.2020
Návrh ÚPN obce Jabloňovce Veľkosť: 176.7 MB Formát: zip Dátum: 25.8.2020
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 Veľkosť: 707.6 kB Formát: pdf Dátum: 3.8.2020
70_2021 Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie, ZS distribučná, a.s., Vináre - TS, NNK, LE Jabloňovce Veľkosť: 1.01 MB Formát: pdf Dátum: 9.4.2021
Č.j. 73_2021,evid.č. 94_2021_SP_Kup. Stavebné povolenie Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Jabloňovce Veľkosť: 350 kB Formát: pdf Dátum: 3.6.2021
346_2021 príloha „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027“. Veľkosť: 240.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.10.2021
346_2021 Informácia pre verejnosť Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021_2027 Veľkosť: 322.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.10.2021
N Á V R H plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 Veľkosť: 283.5 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 Veľkosť: 589.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2021
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ZSDIS Veľkosť: 121.8 kB Formát: jpg Dátum: 11.11.2021
Upozornenie-pre-vlastnikov-a-uzivatelov-pozemkov-vo-veci-orezu-a-vyrubu-stromov ZSDIS Veľkosť: 327 kB Formát: jpg Dátum: 11.11.2021
389_2021 Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva Veľkosť: 429.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2021
12_2022 Informácia pre verejnosť územnoplánovacia dokumentácia a koncept „Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“ Veľkosť: 360 kB Formát: jpg Dátum: 13.1.2022
88_2022 Oznámenie o úrovni vytriedenia KO za rok 2021 Veľkosť: 252.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2022
Evidencia štandardov kvality za oblasť pitná voda Veľkosť: 526.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2022
90_2022 Informácia pre verejnosť zámer činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov“ TATIAR Pukanec Veľkosť: 372.9 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2022
409_2021 ZVEREJNENIE ZÁMERU prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Veľkosť: 232.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.12.2021
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021 Veľkosť: 126.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2022
161_2022 Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva Veľkosť: 348.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.4.2022
174_2022 Informácia pre verejnosť Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 Veľkosť: 322.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.5.2022
174_2022 Oznámenie o strategickom dokumente-POH NR kraja na roky 2021 - 2025 Veľkosť: 296.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.5.2022
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1_2021 o nakladaní s KO a DSO na územní obce Jabloňovce Veľkosť: 225.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2022