Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Úradné oznamy

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Uznesenie 4_2022 Veľkosť: 393.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2022
ZÁVEREČNÉ STANOVISKO Z POSÚDENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ Veľkosť: 1.08 MB Formát: pdf Dátum: 25.5.2022
Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu 2021 Veľkosť: 336.5 kB Formát: pdf Dátum: 1.6.2022
N Á V R H plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 2. polrok 2022 Veľkosť: 278.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.6.2022
353_2022 O Z N Á M E N I E o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca Obecného zastupiteľstva v Jabloňovciach Veľkosť: 306.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.7.2022
355_2022 Zámer obce Jabloňovce č. 1_2022 ZVEREJNENIE Borbuliakovci Veľkosť: 297.4 kB Formát: pdf Dátum: 14.7.2022
351_2022 OZNÁMENIE o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu Veľkosť: 221.2 kB Formát: pdf Dátum: 14.7.2022
352_2022 OZNÁMENIE o počte obyvateľov OSO Veľkosť: 224.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.7.2022
354_2022 Vymenovanie zapisovateľa Veľkosť: 224.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.7.2022
Uznesenie 2_2022 Veľkosť: 395.7 kB Formát: pdf Dátum: 19.7.2022
Uznesenie 3_2022 Veľkosť: 441.1 kB Formát: pdf Dátum: 10.10.2022
N Á V R H plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2023 Veľkosť: 284.1 kB Formát: pdf Dátum: 12.12.2022
412_2022 Zámer obce Jabloňovce č. 3_2022 ZVEREJNENIE p. Krajčírovičová Veľkosť: 302.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2022
382_2022 Zámer obce Jabloňovce č. 4_2022 ZVEREJNENIE p. Ing. Budač Veľkosť: 301.7 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2022
381_2022 Zámer obce Jabloňovce č. 5_2022 ZVEREJNENIE p. Štaffová Veľkosť: 303.4 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2022
201_2022 Zverejnenie – Záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja“ Veľkosť: 295.5 kB Formát: pdf Dátum: 25.5.2022
UZNESENIE č. 1_2022 z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Veľkosť: 453.9 kB Formát: pdf Dátum: 5.12.2022
425_2022 Zámer obce Jabloňovce č. 6_2022 ZVEREJNENIE p. Ing. Wirth a p. PaedDr. Kondelčíková Veľkosť: 147.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2022
11_2023 Zverejnenie – Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 Veľkosť: 380.6 kB Formát: pdf Dátum: 13.1.2023
Oznámenie o začatí správneho konania a výzva na oboznámenie sa s podkladmi rozhodnutia vo veci poverenia Veľkosť: 79.7 kB Formát: pdf Dátum: 4.1.2023
16_2023 Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja NSK do roku 2030 a správa o hodnotení strategického dokumentu – oznámenie o verejnom prerokovaní Veľkosť: 220.7 kB Formát: pdf Dátum: 17.1.2023
Uznesenie 2_2022 nové OZ Veľkosť: 397.6 kB Formát: pdf Dátum: 30.12.2022
411_2022 Zámer obce Jabloňovce č. 2_2022 ZVEREJNENIE Lasák Veľkosť: 297.7 kB Formát: pdf Dátum: 28.9.2022
138_2023 Určenie lesného celku Bohunice – oznámenie o začatí konania verejná vyhláška Veľkosť: 300.7 kB Formát: pdf Dátum: 4.4.2023
176_2023 Určenie lesného celku Bohunice - Verejná vyhláška Veľkosť: 303.4 kB Formát: pdf Dátum: 26.4.2023
N A V R H kontrolnej cinnosti 1 2024 Jabloňovce Veľkosť: 128.7 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023
Sprava hlavého kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2024 - 2026 a k rozpočtu obce na rok 2024 Veľkosť: 239.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.11.2023
432_2023 Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra Veľkosť: 950.2 kB Formát: pdf Dátum: 20.12.2023
189_2024 Zámer číslo 1_2024 Veľkosť: 435.8 kB Formát: pdf Dátum: 3.5.2024
190_2024 Zámer číslo 2_2024 Veľkosť: 529.3 kB Formát: pdf Dátum: 3.5.2024
Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov ZSDIS Veľkosť: 121.8 kB Formát: jpg Dátum: 11.11.2021
Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Jabloňovce Veľkosť: 274.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.11.2020
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce Jabloňovce Veľkosť: 425.2 kB Formát: pdf Dátum: 28.10.2020
Návrhu územného plánu obce Jabloňovce Veľkosť: 469 kB Formát: pdf Dátum: 28.10.2020
Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného hnuteľného majetku obce Veľkosť: 343.1 kB Formát: pdf Dátum: 13.10.2020
Zverejnenie zámeru priameho predaja prebytočného nehnuteľného majetku obce Veľkosť: 341.3 kB Formát: pdf Dátum: 12.10.2020
Územný plán obce Jabloňovce a Správa o hodnotení strategického dokumentu“ Veľkosť: 598.6 kB Formát: pdf Dátum: 4.9.2020
Návrh ÚPN obce Jabloňovce
Súbory, ktoré obsahuje archív: 1_sirsie-v-ztahy-50000.pdf, 10_vodne-hospodarstvo-2000.pdf, 11_pplp-2000.pdf, 2_kun-10000.pdf, 3_uses-10000.pdf, 4_stres-10000.pdf, 5_kun-2000.pdf, 6_vor-2000.pdf, 7_vps-2000.pdf, 8_doprava-2000.pdf, 9_elektrifikacia-2000.pdf, smerna-cast-navrh-upn-obce-jablonovce.pdf, tabulka-pplp.pdf, zavazna-cast--upn-jablonovce.pdf
Veľkosť: 176.7 MB Formát: zip Dátum: 25.8.2020
Návrh Záverečného účtu obce za rok 2019 Veľkosť: 707.6 kB Formát: pdf Dátum: 3.8.2020
70_2021 Verejná vyhláška - Kolaudačné rozhodnutie, ZS distribučná, a.s., Vináre - TS, NNK, LE Jabloňovce Veľkosť: 1.01 MB Formát: pdf Dátum: 9.4.2021
Č.j. 73_2021,evid.č. 94_2021_SP_Kup. Stavebné povolenie Dobudovanie miestnych komunikácií v obci Jabloňovce Veľkosť: 350 kB Formát: pdf Dátum: 3.6.2021
346_2021 príloha „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027“. Veľkosť: 240.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.10.2021
346_2021 Informácia pre verejnosť Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021_2027 Veľkosť: 322.1 kB Formát: pdf Dátum: 25.10.2021
N Á V R H plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2022 Veľkosť: 283.5 kB Formát: pdf Dátum: 6.12.2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2022 – 2024 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2022 Veľkosť: 589.6 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2021
Oznámenie o 1. opakovanej dobrovoľnej dražbe Veľkosť: 2.03 MB Formát: pdf Dátum: 18.11.2020
Upozornenie-pre-vlastnikov-a-uzivatelov-pozemkov-vo-veci-orezu-a-vyrubu-stromov ZSDIS Veľkosť: 327 kB Formát: jpg Dátum: 11.11.2021
389_2021 Pozvánka na 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva Veľkosť: 429.5 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2021
12_2022 Informácia pre verejnosť územnoplánovacia dokumentácia a koncept „Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja“ Veľkosť: 360 kB Formát: jpg Dátum: 13.1.2022
88_2022 Oznámenie o úrovni vytriedenia KO za rok 2021 Veľkosť: 252.6 kB Formát: pdf Dátum: 24.2.2022
Evidencia štandardov kvality za oblasť pitná voda Veľkosť: 526.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2022
90_2022 Informácia pre verejnosť zámer činnosti „Zariadenie na zber kovových odpadov“ TATIAR Pukanec Veľkosť: 372.9 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2022
409_2021 ZVEREJNENIE ZÁMERU prenájmu nehnuteľného majetku vo vlastníctve obce Veľkosť: 232.6 kB Formát: pdf Dátum: 28.12.2021
Ročný výkaz o komunálnom odpade z obce za rok 2021 Veľkosť: 126.4 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2022
161_2022 Pozvánka na 1. zasadnutie obecného zastupiteľstva Veľkosť: 348.2 kB Formát: pdf Dátum: 13.4.2022
174_2022 Informácia pre verejnosť Program odpadového hospodárstva Nitrianskeho kraja na roky 2021-2025 Veľkosť: 322.4 kB Formát: pdf Dátum: 9.5.2022
174_2022 Oznámenie o strategickom dokumente-POH NR kraja na roky 2021 - 2025 Veľkosť: 296.9 kB Formát: pdf Dátum: 9.5.2022
Návrh Dodatku č. 1 k VZN č. 1_2021 o nakladaní s KO a DSO na územní obce Jabloňovce Veľkosť: 225.3 kB Formát: pdf Dátum: 19.4.2022
Záverečný účet obce za rok 2021 - NÁVRH Veľkosť: 789.5 kB Formát: pdf Dátum: 31.5.2022