Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR

SÚBOR
Dátum: 02.02.2021
Autor: EWORKS.sk
Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR

   

Vážení občania, priatelia krajšieho a čistejšieho životného prostredia!

Viete čo je Združenie obcí pre separovaný zber TATIAR? Už z názvu vyplýva, čím sa zaoberáme, čo robíme. Pravdepodobne aj vo Vašej obci odvážame tuhý komunálny odpad (TKO) a zbierame separované zložky odpadu. Teraz máme na starosti odvoz TKO z 13 obcí a separujeme odpady z 18 obcí.

Som novovymenovaný riaditeľ tejto spoločnosti a volám sa Rastislav Hajko.

Prečo sa Vám prihováram?

Vo funkcii som od 9.1.2019 a Vy ste zmenu zrejme nepostrehli. Úplne chápem. Máme každý dosť svojich starostí. Ale niektorí ste problémy tušili, niekedy neboli odvezené smeti, inokedy separované zložky, alebo bol pričasto menený termín zvozu. To, čo sme mali odvážať, tak sme neodviezli načas, alebo vôbec. To, čo ste Vy tušili, ja to už aj vidím a som splnomocnený dané problémy riešiť. Žiaľ, naša spoločnosť sa nachádzala v klinickej smrti. Po zmapovaní situácie som bol prinútený situáciou zvolať Správnu radu a s jej pričinením sme koniec minimálne oddialili. Každá obec, ktorá má záujem na ďalšej činnosti TATIARU, prispela svojím príspevkom. A zato Vám Všetkým ďakujem. Nie preto, aby sme mali 2 mesiace na výplaty a prevádzkové náklady. Ale preto, aby sme mali spoločnosť , ktorá sa bude systematicky, pravidelne a s láskou starať sa o naše životné prostredie. S Vašou pomocou! A to, že to myslím vážne, svedčia nasledovné kroky.

Po prvé, na webovom sídle www.tatiar.sk  v kontaktoch okrem  e-mailu bude mobilný kontakt, na ktorom vybavíme všetky Vaše podnety a pripomienky. (Pokiaľ možno v pracovnom čase.)

Po druhé, museli sme núdzovo prepracovať zvozový harmonogram z dôvodu maximálnej efektivity. To znamená, že väčšina jázd je navrhnutých s obojstranným vyťažením (aj smerom na skládku, aj naspäť). Toto opatrenie má ušetriť 25 % prevádzkových nákladov na zvoz. Avšak, jeho nedostatkom je, že zvozy nie sú opakujúce sa v ten istý deň o 2 týždne, tak ako ste boli zvyknutí.

Po tretie, od 1.1.2019 je účinný zákon NR SR č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov. Cieľom tohto zákona je stimulovať ľudí za obmedzenie produkcie odpadov uložených na skládku a zároveň zvýšiť výrazne úroveň separovania odpadov. V prípade, že budeme k separovaniu ľahostajní, poplatky za neseparovanie budú násobne rásť.

Pravdepodobne ste zaznamenali na úradnej tabuli , prípadne webovom sídle Vašej obce zverejnenú úroveň separovania Vašej obce za rok 2018 a k tomu prislúchajúci poplatok na rok 2019. Ten sa zvýšil od 1.3.2019 z 5,17 €/tona na 7-12 €/tona v našich obciach. Ak sa úroveň separovania nezmení, v budúcom roku stúpne zákonný poplatok na 12 - 24 €/tona. Iba v prípade separovania nad 60 % bude poplatok 8 €/tona.

Prognóza rastu celkovej ceny TKO za úroveň separovania od 20 – 30 %.                                                                     

Táto prognóza bude platiť len v prípade, ak nebude rásť cena úložného a cena za odvoz.

A všetci vieme, že ceny rásť budú, pretože rastie cena práce. Čiže rast cien za TKO sa netýka toho, kto kvalitne separuje a má len mizivé % TKO.

A ako zabrániť rastu poplatku? Tu sú 2 základné možnosti.

a) do TKO nehádžeme biologicky rozložiteľný odpad. Bioodpad kompostujeme v záhradách, niekde na konci pod orechom. Orechové listy obsahujú juglon – patrí medzi najsilnejšie prírodné fytotoxické látky. Má fungicídne (ničí huby a plesne), insekticídne (ničí/odpudzuje hmyz) a antibiotické (ničí baktérie a vírusy) účinky.

b) do TKO nehádžeme žiadny mokrý, ani inertný materiál (kamenivo z dvora), stavebnú suť a sklo

-výrazne tým stúpa hmotnosť odpadu a platí sa za tonu,  nie objem.

Po štvrté. Momentálne sme v období stabilizácie. Dávame do poriadku zvozové vozidlá, stabilizujeme personálnu základňu, odstraňujeme zistené nedostatky z kontroly Inšpektorátu práce Nitra.

Pravdepodobne sa s týmito úlohami budeme trápiť do konca roku. Avšak nato, aby sme si plnili svoju úlohu zodpovedne, potrebujeme vyriešiť technologické a organizačné dlhy z minulosti.

Čo to je?

Žiaľ, naša spoločnosť za obdobie svojej existencie nadobudla priestory, ktoré sú už po životnosti a zvozové vozidlá tiež nie sú najmladšie. Napriek tomu cieľ je identifikovať pôvodcu a množstvo odpadu. V spolupráci s obcami a poľnohospodárskymi družstvami sme začali vážiť jednotlivé obce a tým dochádza k spravodlivému rozdeleniu množstva TKO podľa produkcie obcí. (Niekedy sú v jednom aute smeti zo 6 obcí).

Nato, aby sme ešte lepšie zmerali jednotlivé obce v produkcii odpadu, je potrebné zakúpiť prenosnú váhu do 30 t, váhu do 1000 kg na váženie množstva separátov, GPS do zberového vozidla a vysokozdvižný vozík. Predpokladám, že do konca roku by sme mohli mať túto techniku zakúpenú.

Dúfam, že som Vás týmito riadkami neznechutil a že spolu sa postaráme o zdravšie a čistejšie prostredie.

 S úctou               

kolektív pracovníkov Združenia obcí pre separovaný zber TATIAR


 

 

Zaujíma Vás, aký význam má triedenie odpadu, ako aj čo všetko sa zo správne vytriedeného odpadu vyrába? 
Toto všetko sa môžete dozvedieť vďaka motivačnému plagátu:

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
envi-19021_motivacny_plagat_a3_w Veľkosť: 843.3 kB Formát: pdf Dátum: 31.3.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.