Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Usmernenie k vyhlásenému času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 2021

Dátum: 30.06.2021
Autor: Obec Jabloňovce
Usmernenie k vyhlásenému času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 2021

OR Hasičského a záchranného zboru v Leviciach Vám v súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v okrese LEVICE vydáva nasledovné usmernenie:

Vážení občania !


V súvislosti s vyhláseným časom zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru, v celom
katastrálnom území okresu LEVICE od 17.06.2021 od 08:00 hod. do odvolania
je každý povinný dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti.
Ochrana pred požiarmi sa musí stať záležitosťou všetkých občanov.


              Väčšina požiarov súvisí s neopatrnosťou a nedbalosťou ľudí, resp. podceňovaním
požiarneho nebezpečenstva pri vypaľovaní trávnatých porastov, kríkov, pri pálení haluziny,
zakladaní ohňa v prírode, fajčenie a spaľovanie odpadu a odpadkov, najčastejšie na miestach
s možnosťou rýchleho rozšírenia požiaru alebo činnosťou detí pri hre so zápalkami.


Fyzickým osobám sa podľa § 14 ods. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane predpožiarmi v znení neskorších predpisov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
z a k a z u j e najmä:

 •  fajčiť, odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety, alebo používať otvorený plameň
  na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
 • vypaľovať porasty bylín, kríkov, stromov;
 • zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu;
 • zakladať oheň v blízkosti, ale aj na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v čase
  vyhláseného času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.

S cieľom predísť vzniku požiarov máme povinnosť :

 • dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným
  nebezpečenstvom vzniku požiaru a v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru;
 • zabezpečovať plnenie opatrení v súvislosti s ochranou lesov pred požiarmi, ktoré máme
  vo vlastníctve, v správe alebo v užívaní;
 • rešpektovať príkazy a dodržiavať zákazy umiestnené na verejných miestach, najmä
  pri vstupe do lesa (zákaz kladenia ohňa, zákaz používania otvoreného ohňa a pod.); 

 

Ak spozorujete požiar a nedokážete ho uhasiť vlastnými silami, neodkladne
volajte telefónne č. 150 
tiesňová linka č. 112 linku Integrovaného záchranného systému a uveďte :
kto volá, kde horí, čo horí, ako sa tam dá dostať

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.