Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja

SÚBOR
Dátum: 27.10.2021
Autor: Obec Jabloňovce
Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja

2021-2027

Obec Jabloňovce podľa § 6 ods. 5 zákona NR SR č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, ako dotknutá obec informuje verejnosť o doručení oznámenia o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027“.

 

   Nakoľko nie je možné zverejniť dokumentáciu v celom rozsahu na našej úradnej tabuli obce je možné do nej nahliadnuť na obecnom úrade, robiť z nej výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady urobiť z nej kópie.

 

   Uvedené oznámenie o strategickom dokumente „Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Nitrianskeho kraja na roky 2021-2027“ je zverejnené na webovom sídle ministerstva:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-nitr

 

   Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

 

   Konzultácie v zmysle § 63 zákona k uvedenému strategickému dokumentu je možné vykonať počas celého procesu na Okresnom úrade Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova tr. 69, 949 01 Nitra v pracovných dňoch počas úradných hodín.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.