Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Riziko vzniku požiaru spojené s vykurovacím obdobím

Dátum: 12.10.2022
Autor: Obec Jabloňovce
Riziko vzniku požiaru spojené s vykurovacím obdobím

Oddelenie požiarnej prevencie OR HaZZ Levice

Vykurovacie obdobie každoročne patrí medzi najrizikovejšie obdobia v kalendárnom roku z hľadiska zvýšeného počtu požiarov v bytových ale aj nebytových priestoroch buď od palivového spotrebiča alebo v komínovom telese, či dymovode.

Krby, kachle, kotle a komíny sú technické zariadenia, ktoré sú súčasťou každého domu. Ich správna inštalácia, osadenie a prevádzkovanie je zabezpečením istoty v našom domove. Preto je potrebné dbať na údržbu týchto zariadení. Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

Vyhláška MV SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávaní kontrol, presnejšie definuje podmienky pre požiarnu bezpečnosť.

Z nej vyberáme:

 • vzdialenosť komína od krokiev dreveného krovu má byť min. 30 cm
 • a od ostatných drevených častí min. 10 cm.
 • ak túto vzdialenosť nie je možné dodržať je potrebné drevené časti od komína izolovať nehorľavou izoláciou 1 cm hrúbkou

 

 • lehoty čistenia komínov sú stanovené podľa druhu paliva a tepelného výkonu spotrebiča
  • pre rodinné domy – kotol na tuhé palivo je každé 4 mesiace
  •                                               – kotol na plyn je 1x za 12 mesiacov
  •                                               – krb  1x 12 mesiacov

 

 • bezpečná vzdialenosť tepelných spotrebičov a dymovodu od horľavých predmetov a horľavých látok
  • spotrebič na tuhé palivo   800 mm
  • na kvapalné palivo           400 mm
  • na plynné palivo               200 mm
  • elektrické akumulačné kachle   v smere výfuku 1000 mm a v ostatných smeroch 200 mm

 

 • Ochranná podložka pri sporáku a kozube s uzatvoreným ohniskom musí presahovať pôdorys z boku 300mm a spredu 600mm
 • Ochranná podložka pri kozube s otvoreným ohniskom musí presahovať pôdorys z boku 400mm a spredu 800mm
 • Ochranná podložka pri kachliach musí presahovať pôdorys z boku 100mm a spredu 300mm

 

Komínové telesá:

 • Nebezpečenstvo požiaru vo vnútri komínov je najčastejšie pri pripojených spotrebičoch na tuhé palivá. Pri prevádzke komína, ktorý nie je úplne v poriadku (vplyvom zlého stavu komína nebo dymovodu, zlej kvality tuhých palív), sa na vnútornej strane komínovej vložky môže veľmi rýchlo vytvoriť povlak sadzí, ktoré sú vytvorené takmer z čistého uhlíka. Intenzita usadzovania, hrúbka usadených sadzí a nebezpečenstvo ich vznietenia závisí na druhu palivového spotrebiča na tuhé palivo.

 

 • Pri vyhorení sadzí vzniká vo vnútri komína teplota cez 1000 °C. Obdobný priebeh horenia majú aj dechtové usadeniny vznikajúce pri nedostatočnom spaľovaní. Kvôli vysokej teplote sa následne môžu vznietiť ďalšie horľavé látky v blízkosti komína, teleso komína môže prasknúť, pričom nemusí vzniknúť požiar, no spaliny môžu nič netušiacich obyvateľov otráviť.

 

 • Medzi najčastejšie príčiny vzniku takýchto požiarov patrí:
 • nesprávna obsluha palivového spotrebiča,
 • manipulácia so žeravým popolom,
 • umiestnenie horľavých látok v blízkosti palivového spotrebiča,
 • špatné umiestnenie alebo inštalácia palivového spotrebiča,
 • zamurovaná hrada v komíne.

 

Čistenie komína a kontrola:,

 • môže vykonávať majiteľ alebo užívateľ domu sám a to:

a) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom do 50 kW, raz za

 • štyri mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín bez vložky,
 • dvanásť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá a ak ide o komín s vložkou,

b) ak sú na komínové teleso pripojené spotrebiče s celkovým tepelným výkonom nad 50 kW, raz za

 • dva mesiace, ak sú do komína pripojené spotrebiče na tuhé palivá alebo spotrebiče na kvapalné palivá,
 • šesť mesiacov, ak sú do komína pripojené spotrebiče na plynné palivá.

 

 • Čistenie, kontrolu a preskúšanie komínov vykonávajú odborne spôsobilé osoby (kominári) nasledovne:
 • pred kolaudáciou stavby, ktorá má komínové teleso (nové komíny)
 • po vyvložkovaní komína
 • pri zmene palivového spotrebiča na iný druh paliva
 • po požiari

 

Hasenie horiacich komínov:

Pri snahe uhasiť požiar bez ochranných prostriedkov môže dôjsť k ťažkým zraneniam. Pri otvorení komínových dvierok hrozí zosunutie horiacich sadzí do okolitého priestoru, pri práci na streche zase hrozí riziko úrazu popálenia od vyletujúcich iskier.

Horiace sadze je možné hasiť len suchým pieskom, pretože pri použití vody by sa mohol komín roztrhnúť. Voda nastriekaná, či naliata do rozpáleného komínového telesa sa mení na paru, ktorá zväčšuje svoj objem až 1700 krát  a keďže v obmedzenom priestore komínového telesa nemá kam uniknúť, dôjde k výbuchu a popraskaniu muriva. Vždy je vhodné volať hasičov a požiar sadzí nepodceňovať.

Každoročne vznikne niekoľko požiarov vo vykurovacom období, ktorých príčina je nevhodné osadenie spotrebiča na tuhé palivo a nedodržanie bezpečných vzdialeností od horľavých látok.

 

V mene Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Leviciach Vás týmto vyzývame k obozretnosti a zodpovednosti pred nastávajúcou vykurovacou sezónou.

 

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil. Ak ste neodsúhlasili Cookies, komentáre sa nemôžu zobrazovať.